Natuur en Gezondheid

Als wij de natuur genezen kan de natuur ons genezen

Creatief Beheer is begin 2019 een Right to Challenge traject gestart waarbij we het dagelijks onderhoud van Park 1943 en omgeving deels hebben overgenomen op het gebied van schoon en groen van de gemeente. We doen dit nu participatief met vrijwilligers en bewoners op ecologische wijze met als lange termijn resultaat een gezondere leefomgeving en een biodiversere stadsnatuur.

We maken park 1943 iedere werkdag schoon en tuinieren op een nieuwe manier waarbij de inheemse natuur, voorheen onkruid, gewoon meedoet. Inheemse natuur is nodig voor biodiverse ecosystemen. De meeste insecten hebben immers inheemse waardplanten nodig voor hun voortplanting. Aan de meeste tuinplanten hebben ze verder niets. Een mix met inheemse planten en tuinplanten is het allerbeste voor een gevarieerde stadsnatuur. Tuinieren helpt hierbij tenminste als het op een nieuwe manier gebeurt. Het ziet er op deze wijze net zo fraai en verzorgd uit. Dat kunt u zelf zien en ervaren in Park 1943.

Kinderen spelen steeds minder buiten en dat is jammer. Het is juist supergezond voor kinderen om vaak buiten te spelen en het liefst in een natuurlijke omgeving. Het is nog eens gratis ook. De buitenruimte dient dan natuurlijk wel schoon en veilig te zijn. Dat is wat we met gemeente, bewoners en vrijwilligers in Park 1943 voor elkaar proberen te krijgen.

Waarom is een gezonde leefomgeving zo belangrijk?

Meer dan 90% van onze ziektelast, de kosten van ziekte, is te wijten aan vier grote factoren te weten, stress, eenzaamheid, weinig bewegen en slecht eten. Deze zijn in ons modern leven en met name in de stad nauwelijks te vermijden. Hier biedt een groene en kindvriendelijke buitenruimte soelaas. Onderzoek laat overtuigend zien dat ‘verblijven in de natuur’ heel goed is voor onze gezondheid en welbevinden. Hoe meer groen hoe gezonder kun je stellen. Hier een lijstje van de positieve effecten.

 • Lichaamsfuncties: zoals je gezond voelen, bewegen, fitheid.
 • Mentaal welbevinden: zoals vrolijk zijn, concentreren, omgaan met verandering, jezelf accepteren.
 • Zingeving: zoals zinvol leven, levenslust, blijven leren.
 • Kwaliteit van leven: zoals genieten, lekker in je vel zitten, balans.
 • Meedoen: zoals sociale contacten, erbij horen, samen leuke dingen doen.
 • Dagelijks functioneren: zoals zorgen voor jezelf, kennis van gezondheid, kunnen werken.

Babynatuurtuin

Voor opgroeiende kinderen vanaf het eerste jaar is het nog belangrijker voor hun ontwikkeling vaak in een natuurlijke omgeving te verblijven en te spelen. Twee keer minder allergieën, een betere motorische en mentale ontwikkeling en beduidend minder overgewicht als kinderen vaak buitenspelen in de natuur. De kinderen zowel als de samenleving hebben hier de rest van hun leven plezier van. Het werkt zeer preventief op juist de welvaartziekten van deze tijd. Er is in Park 1943 een babynatuurtuin ingericht waar ouders met baby’s heen kunnen om te spelen.

Zingeving

Een van de opvallenste effecten die keer op keer worden beschreven is zingeving. De natuur brengt ons dichter bij onszelf en biedt troost. Dat is wellicht het allerbelangrijkste effect zingeving in een zinlozer wordende wereld. Alles op een rij is een paar uurtjes tuinieren in Park 1943 dus veel gezonder dan een uurtje sportschool of vijf kilometer rennen. We betalen een onkostenvergoeding van 2,50 per uur voor mensen die meedoen. Het werk is immers ook nuttig naast gezond en leerzaam en is dus geld waard.

Natuurlijk en gratis medicijn

Het beste medicijn is dus gewoon de natuur, erin verblijven en natuurlijk tuinieren. De getallen zijn indrukwekkend. Bewoners van ‘groene wijken’ hebben 15% minder obesitas en 30% minder depressies. De armste wijken zijn ook vaak de kinderrijkste en grijste wijken.  Hier ligt natuurlijk een enorme kans deze te vergroenen en zo de bewoners gezonder te maken.

Naast de hoeveelheid groen is ook de kwaliteit van het ‘groen’ van belang. We zien stadsgroen nu nog vooral als decor maar het is natuurlijk gewoon natuur. Bodemleven en insecten hebben inheemse planten nodig om een biodivers ecosysteem te vormen. Het huidige groenbeheer staat dit in de weg omdat het gekweekte en niet inheemse planten prefereert om vervolgens de inheemse natuur consequent weg te schoffelen. Dit is zowel duur als onnodig. Je kunt ook met inheemse natuur mooie plantvakken en parken maken die zowel gezonder zijn voor de natuur als voor ons. 

Onze darmflora is direct gerelateerd aan onze omgeving en ons voedsel. Ook hier weer verblijven in de natuur verbetert onze darmflora en dit heeft zo is inmiddels duidelijk een groot effect op ons welbevinden. Al het steriele kiemvrije voedsel dat we eten is net als de verstoorde aarde gevoelig voor slechte bacteriesoorten. Hier ligt een parallel met de wilde tuin versus de monotone tuin. De laatste heeft meer last van ‘ziekten’. Er heerst geen natuurlijk evenwicht.

Het risico van ‘het in de natuur zijn’ is niet van dezelfde categorie als – het niet in de natuur verblijven - tekenbeten zijn simpel te voorkomen door voorlichting, beschermende kleding en controle lichaam. Bij depressies, allergieën en obesitas ligt dat anders die zijn niet zo makkelijk te voorkomen in individuele gevallen maar juist wel door de natuur. De lange termijn effecten maken het verschil op het positieve vlak en die - positieve getallen - zijn vele malen groter dan de - negatieve getallen -. Als je het zo beziet en berekend zijn de positieve effecten 100 keer groter dan de negatieve.

Dat is dus wat we bedoelen met de slogan - als wij de natuur genezen kan de natuur ons genezen -. Zoals ik inmiddels overvloedig heb betoogd moeten we anders kijken naar de natuur en er anders mee omgaan. Dat is erg gezond voor beiden. Tuinieren en opruimen zijn zeer gezonde activiteiten vooral als je het samen doet in een positieve sfeer. 

 • eye.png

  125x

 • comment.png

  0x

  0x

Delen

« Terug naar artikelen

0 reacties

Laat een reactie achter